Tillbaka till förstasidan Switch to English
 

ProcessautomationProcessautomation

Vi hjälper våra kunder inom kemi-, läkemedel-, stål-, massa- och pappersindustrin att styra sina anläggningar mer effektivt och säkert. Processautomation handlar om att samla in data om processens drift genom lokalt placerade styrsystem och sensorer. Information om temperatur, flöden, tryck, m.m. samlas och lagras i ett överordnat datorsystem. Där analyseras och justeras driftsparametrar så att bästa möjliga produktionsförhållanden kan uppnås.

Vi kan tillsammans med era processingenjörer arbeta fram en optimal lösning för hela kedjan – från ställverk för kraftfördelning till distribuerade styrutrustningar i anläggningen och programmering av PLC. Vi har vana av att arbeta enligt de speciella krav på utförande som processindustrin ofta ställer samt utför funktionstester i vår verkstad (FAT) och driftsättning på site (SAT).