Elkonstruktion-img

Elkonstruktion

Våra konstruktörer har lång erfarenhet av automatiklösningar. Det innebär att de snabbt kan sätta sig in i ett problem och ta fram rationella och kostnadseffektiva lösningar, ofta med ett minimum av underlag. Naturligtvis använder vi de senaste CAD- och databasverktygen för en effektiv konstruktion. Vill du att vi använder dina egna konstruktionsunderlag så gör vi naturligtvis det också.

Montering av apparatskåp-img

Montering av apparatskåp

Våra moderna och effektiva verkstäder i Älvängen och Litauen utför byggnation av apparatskåp och automatikutrustning. Skåpen byggs enligt gällande standarder eller utifrån dina specifika krav. Varje skåp byggs enligt våra kvalitetsrutiner och funktionstestas före leverans.

Programmering-img

Programmering

PLC, regulatorer och frekvensomformare är vanligt förekommande i de flesta automatiklösningarna. Vi programmerar och funktionstestar logiken och är vana att arbeta med olika fabrikat.

Dokumentation-img

Dokumentation

Elschema, driftsinstruktioner, provningsprotokoll och tillverkardeklaration är självklara delar av den dokumentation som följder med varje automatikutrustning. Utöver dessa följer vi de specifika krav på dokumentation som respektive projekt kräver.

Teknisk rådgivning & Projektering-img

Teknisk rådgivning & Projektering

Vi är experter på elteknik och är ditt bollplank i tekniska frågor gällande din applikation. Vi lägger stor vikt på att verkligen lära oss dina förutsättningar. Det skall vara enkelt för dig att göra affärer med oss.

Utbildning-img

Utbildning

Om elteknik inte är din starkaste gren men du har behov av att veta mer för att kunna utveckla dina applikationer och affärer har vi en lösning. Vi hjälper dig med utbildning och kompetensutveckling inom företaget eller hos dina kunder. För det är ju trots allt så att ju fler som har kunskapen, desto enklare blir det att göra affärer med varandra.

Läs mer om oss och vårt utbud

Apparatskåp och automatik-utrustning

Read more

PLC, regulatorer och omformare

Read more

Styrlådor

Read more

Om Oss

Read more