NU LEDER VI UTVECKLINGEN
RÄTT FÖR FRAMTIDEN

Nu kan vi även beräkna
klimatavtrycket på apparatskåp

BS Elcontrol har tillsammans med ChargeNode och Schneider utvecklat ett av världens första klimatkalkylerade apparatskåp för elbilsladdning,

Som en av de ledande aktörerna av apparatskåp i Sverige och Norge, arbetar vi på BS Elcontrol kontinuerligt med att förbättra våra produkters miljöavtryck, i linje med Agenda 2030. Nu har vi i samarbete med Schneider Electric och ChargeNode utvecklat ett klimatkalkylerat apparatskåp, som genom integrerad CO2-kalkylering gör det möjligt att se det totala klimatavtrycket under hela produktens livscykel.

Konsumenter allt mer miljömedvetna

Vår kund ChargeNode är ett snabbt växande företag inom elbilsindustrin. Elbilsladdningen har utvecklats snabbt och det har blivit vanligare med frågor från konsumenter om klimatavtryck, vilket har drivit på utvecklingen av klimatsmartare lösningar.

Vi behöver som innovativt företag anpassa oss mot både konkurrens och efterfrågan. Klimatuträkningar på elbilsladdare är något vi vet att kunderna vill ha. Förhoppningen är att andra företag tar efter och att det blir en branschstandard. ChargeNode är bara början

 Kristian Sandahl, VD på ChargeNode

Apparatskåp för storskalig elbilsladdning

ChargeNodes nya apparatskåp som används för storskalig elbilsladdning, har tillverkats av BS Elcontrol med Schneider Electrics komponenter. De ger förutom kalkyl och analys av klimatavtryck även förutsättningar till förbättring, där ägaren av laddparken får exakt data på hur många som laddar och önskar att ladda. Det första skåpet med klimatkalkylering levererades hösten 2023 till ChargeNode. 

Beräknar totalt och på komponentnivå

Koldioxidavtrycket är apparatskåpets nyckeldata, där var och en av komponenterna, från kontaktor till väggskåp, har en klimatprofil som gör det möjligt att räkna ut klimatpåverkan, både för varje enskild komponent och för apparatskåpet i sin helhet. 

Skapandet av det klimatkalkylerade apparatskåpet innebär att BS Elcontrol nu har kunskapen och verktygen samt god kännedom om regelverk och standarder som krävs för att göra en klimatdeklaration på våra produkter.

Vi får allt fler frågor rörande klimatpåverkan av de automationslösningar som vi har på marknaden. Det är ett väldigt gott tecken att kunderna är intresserade av sitt klimatavtryck och har en vilja att kunna mäta det. Det är inget vi tidigare kunnat erbjuda, men med Schneider Electrics arbete att ta fram klimatavtrycket på produktnivå kan vi nu sammanställa allt. Det kommer hjälpa kunderna att fatta informerande och bättre beslut i framtiden och vi är glada att vara en del i att möjliggöra det

— Mattias Forsell, projektledare på BS Elcontrol

Det nya klimatkalkylerade apparatskåpet i korthet:

  • Samarbete mellan BS Elcontrol, ChargeNode och Schneider Electric.
  • Integrerad CO2-kalkyleringen visar apparatskåpets totala klimatavtryck. samt för varje komponent.
  • Varje komponent i apparatskåpet, från kontaktor till väggskåp, har en klimatprofil som möjliggör beräkning av klimatpåverkan.
  • Klimatkalkylering skapar medvetenhet kring hållbarhet och ger förutsättningar för förbättring.
  • Klimatdata hjälper kunden att fatta informerade och bättre beslut om deras automationslösningar

Vill du veta mer om

klimatsmarta styrsystem