Tillbaka till förstasidan Switch to English
 

industriautomationIndustri-automation

Vi konstruerar, monterar och programmerar kompletta automatiksystem för styrning och övervakning av maskinutrustning inom industrin. Det kan vara unika och kundspecifika anläggningar eller standardiserade systemlösningar i stora serier.

Vi åtar oss alla uppdrag. Några exempel är styrpulpet för pappersmaskiner, automatikutrustning för styrning av pumpar inom processindustrin, styrutrustning för sågmaskiner, apparatskåp för förpackningsmaskiner och styrning av fläktar för materialhantering. Oavsett projekt hjälper vi alltid våra kunder att skapa en kostnadseffektiv och problemfri drift av maskinutrustningar. Vi bygger även automatikskåp på dina färdiga elkonstruktioner om du hellre föredrar det och kan hjälpa till med driftsättning av anläggningen.

All konstruktion och programmering görs vid vårt kontor i Älvängen. Produktion av kundspecifika projekt görs normalt i Älvängen medan vår enhet i Litauen är väl lämpad för produktion av standardiserade lösningar, gärna i större serier.